Solicitare avizare conditii specifice de ocupare a posturilor didactice