CORPUL PROFESORAL

Profesor pentru învățământ preșcolar/Educatoare - 20 din care:

GRADE DIDACTICE

Gradul I - 6:

Gradul II - 4:

Definitivat - 10:

Personal didactic auxiliar 2 din care

Personal nedidactic: 9 persoane din care