Săptămâna Educației Globale 14-18 noiembrie 2022

Preşcolarii Grădiniƫei cu PP nr 22 Sibiu, îndrumaƫi de educatoarele lor, au marcat Săptămȃna Educaƫiei Globale 14-18 noiembrie 2022 prin activităƫi instructiv-educative intitulate „Pacea prin ochii copiilor”. Ȋn contextul actual, marcat de război şi de conflict, copiii au transmis prin desene,picturi şi colaje un mesaj pentru pace, fiind dornici să prezinte celor mari lumea pe care şi- o imagineaza: o societate fără război, pace, linişte, copilărie fericită. Aşadar porumbelul, simbol al păcii, pămȃntul înconjurat de mȃnuƫele lor ,au reprezentat simbolurile celor mici pentru ideea de Pace. Activităƫile derulate au fost coordonate de director prof. Baciu Bianca Mădălina si prof .Comănac Adina .