Domeniul Limbă și comunicare

Comunicare orală:

Premisele citirii și scrierii:

Domeniul om și societate

Educație pentru societate:

Activități practice:

Elemente de activitate casnică:

Domeniul științe

Relaţiile spaţiale:

Evenimentele temporale:

Mulțimile:

Numerele:

Formele geometrice:

Cunoașterea mediului:

Domeniul estetic și creativ

Educație muzicală:

Activități artistico-plastice:

Domeniul psihomotric

Educație fizică: